Wie wij zijn

De stichting Gorcum Natuurlijk Groen staat voor meer natuurlijk groen in de gemeente Gorinchem.  Door middel van voorlichting, onderzoek, advisering en diverse activiteiten/projecten wil de Stichting GNG werken aan de bewustwording en vergroening. Vergroening heeft naast het welbevinden van inwoners ook veel effect op de waterhuishouding en het milieu.

De Stichting GNG is opgericht door vrijwilligers die al jaren actief zijn om meer aandacht te krijgen voor groen en natuur in de gemeente Gorinchem. Ook maken zij zich zorgen over de toenemende verstening van tuinen in diverse wijken. Deze vrijwilligers zijn actief op diverse terreinen zoals: educatie, rondleidingen,  inventariseren flora en fauna,  ontwerpen van natuurspeelplaatsen, actieve ondersteuning van de  realisatie buurtgroen.

De Stichting GNG is in het leven geroepen om deze activiteiten en initiatieven te bundelen en meer resultaten te bereiken.