Realisatie Fruitgaard in de Lingewijk

Deze foto's zijn van de eerste werkdag van de vrijwilligers voor de realisatie van de Fruitgaard in de Lingewijk. Bij deze actie zijn een vijftal authentieke hoogstam appelbomen aangeplant. Dit leuke buurtinitiatief is mede mogelijk gemaakt door het Wijkbelang Lingewijk, werkgroep Prachtlint, stichting Blauwzaam, Natuur en Vogelwacht "De Vijfheerenlanden", GNG en natuurlijk de gemeente Gorinchem.