Onderzoek nestlocaties Bosrietzanger

Vanmorgen vroeg samen met Luc nogmaals de Bosrietzanger nestlocaties in kaart gebracht, op een aantal braakliggende percelen van het industrieterrein Oost2 en Hoog Dalem