Herplant struinpad A15

Net op tijd voor de vorstinval zijn vandaag op maandag 5 februari 2018 door hoveniersbedrijf Wim Sterk in opdracht van Rijkswaterstaat ruim 80 nieuwe heesters aangeplant.
De herplant is tot stand gekomen nadat in het weekend van 10 en 11 september 2017  alle door vrijwilligers met behulp van Prachtlint en Stichting Gorcum Natuurlijk Groen aangeplante struiken en heesters op het wandelpad langs de A15 tot op de grond waren afgemaaid.Het bleek een miscommunicatie tussen Rijkswaterstaat en de nieuwe aannemer die nog niet op de hoogte was van de aanplant.

Op 27 september 2017 was er al een bijeenkomst met de Gemeente, Wijkbelang Lingewijk en Rijkswaterstaat waarin Rijkswaterstaat beloofde de schade te herstellen. Vandaag dus blije gezichten toen de belofte werd ingelost.

De nieuwe heesters zijn ook wat groter. Hiermee hebben ze niet alleen een groeivoorsprong, maar zijn ze ook beter zichtbaar. Bovendien zijn de plaatsen van de  beplanting nu beter gemarkeerd.

 Het wachten is nu op de zon en het groeiseizoen!!