Welkom

Gorcum Natuurlijk Groen /GNG, heet u van harte welkom.

GNG wil de natuur in en om Gorinchem behouden en verbeteren.

Door middel van burgerinitiatieven en kennisoverdracht faciliteert en stimuleert de stichting het natuurlijk groen in de gemeente Gorinchem, om zo duurzaameid, klimaatadaptie en ecologie op het gebied van natuur en milieu voor langere tijd te realiseren en te waarborgen.

We steunen verschillende projecten en activiteiten, verzorgen natuureducatie en excursies, realiseren stedelijke natuurgebieden, organiseren OPERATIE  STEENBREEK 0183, verzorgen ecologisch onderzoek en we adviseren onder meer de gemeente Gorinchem.